• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Gezien het eigen karakter van de zondagsmis en het belang van die Mis voor het leven van de gelovigen is het passend de viering met bijzondere zorg voor te bereiden. In de modellen die door pastorale wijsheid en plaatselijke gewoonten in overeenstemming met de liturgische voorschriften worden gesuggereerd, dient men ervoor te zorgen dat de viering een feestelijk karakter heeft die past bij de dag waarop men de verrijzenis van de Heer gedenkt. Met het oog daarop is het van belang grote aandacht te besteden aan de zang van de verzamelde gemeenschap, omdat deze zeer geschikt is de vreugde van het hart tot uitdrukking te brengen. De zang benadrukt de plechtige viering en begunstigt het delen in het ene geloof en dezelfde liefde. Dientengevolge dient men de kwaliteit te bewaken, zowel die van de teksten als van de melodieën, opdat de nieuwe creaties die vandaag de dag naar voren komen in overeenstemming zijn met de liturgische bepalingen en de kerkelijke traditie waardig zijn, die op dat gebied zich kan laten voorstaan op een rijk erfgoed.

Document

Naam: DIES DOMINI
Over de heiliging van de zondag
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 31 mei 1998
Copyrights: © 1998, RKKerk.nl, Utrecht
Vert.: P. de Roo
Bewerkt: 29 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test