• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen staat voor de deur. In de jaarlijkse boodschap die ik gewoon ben bij deze gelegenheid tot u te richten, wil ik deze keer het fenomeen migratie bezien vanuit het perspectief van de integratie.

Dit woord wordt door veel mensen gebruikt om de noodzaak aan te geven dat immigranten werkelijk deel gaan uitmaken van het gastland, maar zowel de inhoud als de praktijk van dit concept laten zich moeilijk definiëren. Ik wil in dit verband het beeld schetsen door terug te grijpen op de recente Instructie Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Erga migrantes caritas Christi
De liefde van Christus jegens de migranten
(1 mei 2004)
(De liefde van Christus jegens de migranten). Vgl. Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers, De liefde van Christus jegens de migranten, Erga migrantes caritas Christi (1 mei 2004), 2.42.43.62.80.89

In dat document wordt integratie niet voorgesteld als assimilatie, wat inhoudt dat migranten hun eigen culturele identiteit onderdrukken of afleggen. Contact met anderen maakt juist dat men hun 'geheim' ontdekt, dat men voor hen gaat openstaan en de waardevolle aspecten leert zien, waardoor men elkaar beter leert kennen. Dit is een langdurig proces dat een samenleving en cultuur wil vormen en steeds meer een afspiegeling wil laten zijn van de rijkgeschakeerde gaven van God aan de mensen. In dit proces kiest de migrant ervoor om de stappen te ondernemen die nodig zijn voor sociale participatie, zoals het leren van de taal van een land en het respecteren van de wetten en de eisen op het werk, om zo te vermijden dat er sprake is van ergerniswekkende differentiatie.

Ik zal niet ingaan op de verschillende aspecten van integratie. Het enige wat ik hier wil, is dieper met u ingaan op een aantal implicaties van de interculturele dimensie van integratie.

Document

Naam: INTERCULTURELE INTEGRATIE
Boodschap voor de 91ste Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen (16 januari 2005)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 24 november 2004
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test