• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Hierdoor gaat de Onbevlekte, die "het begin" markeert "van de Kerk, bruid van Christus, zonder vlek of rimpel, stralend van schoonheid" Prefatie van het Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, het volk van God steeds vóór op de pelgrimstocht van het geloof naar het Rijk der hemelen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 58 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Moeder van de Verlosser, Redemptoris Mater (25 mrt 1987), 2

In de Onbevlekte Ontvangenis van Maria ziet de Kerk, geanticipeerd en in haar meest edele lidmaat, zich de verlossende genade aftekenen van Pasen.

In het gebeuren van de Menswording ontmoet zij onlosmakelijk met elkaar verbonden de Zoon en de Moeder: "Hem die haar Heer en Hoofd is, en haar die bij het uitspreken van het eerste fiat op het Nieuwe Verbond, de voorafbeelding is van haar bestaan als bruid en moeder" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Moeder van de Verlosser, Redemptoris Mater (25 mrt 1987), 2

Document

Naam: ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN MARIA
Viering van de Dogmaverklaring 150 jaar geleden
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 december 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Pastoor Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test