• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De eigen vieringen van elke afzonderlijke streek, natie of nog uitgestrekter gebied zijn:

 • het feest van de voornaamste patroon, dat, om pastorale redenen, een hoogfeest kan zijn;
 • de gedachtenis van een bijpatroon;
 • andere vieringen van heiligen of zaligen die in het [3888|Martyrologium] of het aanhangsel daarvan op wettige wijze zijn ingeschreven, en vooral verband houden met een streek, natie of nog uitgestrekter gebied.

De eigen vieringen van elk afzonderlijk bisdom zijn:

 • het feest van de voornaamste patroon, dat evenwel om pastorale redenen, een hoogfeest kan zijn;
 • het feest van de verjaardag van de wijding van de kathedrale kerk;
 • de gedachtenis van een bij patroon;
 • andere vieringen van heiligen of zaligen die in het [3888|Martyrologium] of het aanhangsel ervan op wettige wijze staan ingeschreven, en die bijzonder verband houden met het bisdom, door bijv. afstamming, een vrij langdurig verblijf, overlijden of wanneer er voor hen sinds onheuglijke tijden een nog steeds levendige verering is.

De eigen vieringen van elke afzonderlijke plaats of stad zijn:

 • het hoogfeest van de voornaamste patroon;
 • de gedachtenis van een bijpatroon.

De eigen vieringen van elke afzonderlijke kerk zijn:

 • het hoogfeest van de verjaardag van de kerkwijding, als de kerk geconsacreerd is;
 • het hoogfeest van de titel;
 • de gedachtenis van een heilige of zalige die in het [38888|Martyrologium] of het aanhangsel ervan staat ingeschreven, en van wie het lichaam ter plaatse wordt bewaard.

De eigen vieringen van elke afzonderlijke religieuze familie zijn:

 1. Voor de gehele religieuze familie: - het hoogfeest of feest van de titel;
  • het hoogfeest of feest van de heiligverklaarde stichter;
  • het hoogfeest of feest van de voornaamste patroon van de orde of congregatie;
  • het feest van de zaligverklaarde stichter;
  • de gedachtenis van een bijpatroon;
  • de vieringen van heiligen en zaligen die lid waren van de orde of congregatie, overeenkomstig de norm van nr. 17a;
 2. Voor de afzonderlijke provincies:
  • het feest van de titel of voornaamste patroon;
  • de gedachtenis van een bijpatroon;
  • de vieringen van heiligen en zaligen die vooral met de provincie verbonden waren, overeenkomstig de norm van nr. 17b;

Wat echter de vieringen van de titel, de heiligverklaarde stichter en de voornaamste patroon betreft, herinnere men zich dat slechts één van deze vieringen als hoogfeest op de kalender kan worden ingeschreven, de andere zijn evenwel als feest te vieren. De keuze komt toe aan het hoogste gezag van de religieuze familie, waaraan op dezelfde wijze de herziening toekomt van de Particuliere kalender.

Document

Naam: DE CALENDARIA PARTICULARIA ATQUE OFFICIORUM ET MISSARUM PROPRIIS RECOGNOSCENDIS
Over de herziening van de particuliere en eigen kalenders voor het Officie en de Mis
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Benno Kardinaal Gut
Datum: 24 juni 1970
Copyrights: © 2016, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 13, p. 155-172
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test