• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Particuliere kalenders en het Eigen van het Officie en van de Mis dienen in drie getypte exemplaren te worden toegezonden aan deze heilige Congregatie, onder toevoeging van één exemplaar van het vorige Eigen. Bij de overdracht van het gehele werk:

  1. dient men kort en helder de redenen uiteen te zetten waarom de afzonderlijke veranderingen zijn doorgevoerd, vooral wanneer zij afwijken van de normen die in deze Instructie worden uiteengezet;
  2. dient men bij nieuwe Officies en missen ook aan te geven welke gedeelten uit andere, reeds goedgekeurde Officies of Missen zijn overgenomen en welke geheel nieuw zijn opgesteld.

Document

Naam: DE CALENDARIA PARTICULARIA ATQUE OFFICIORUM ET MISSARUM PROPRIIS RECOGNOSCENDIS
Over de herziening van de particuliere en eigen kalenders voor het Officie en de Mis
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Benno Kardinaal Gut
Datum: 24 juni 1970
Copyrights: © 2016, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 13, p. 155-172
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test