• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De patronen dienen te worden gekozen door de clerus en het volk, en moeten door de bisschop of een ander bevoegd kerkelijk gezag worden goedgekeurd. De keuze en goedkeuring dienen evenwel door de heilige Congregatie voor de Goddelijke Eredienst te worden geconfirmeerd. Vgl. Congregatie voor de Riten, Decreta Authentica, nr. 526 (23 mrt 1630), 2-3

Gaat het echter om patronen van een orde of congregatie, of van een religieus instituut of een provincie ervan, dan dienen de keuze - door hen wie dit toekomt - alsook de goedkeuring door het binnen de religieuze familie bevoegde gezag nog te worden geconfirmeerd door dezelfde heilige Congregatie voor de Goddelijke Eredienst.

Document

Naam: DE CALENDARIA PARTICULARIA ATQUE OFFICIORUM ET MISSARUM PROPRIIS RECOGNOSCENDIS
Over de herziening van de particuliere en eigen kalenders voor het Officie en de Mis
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Benno Kardinaal Gut
Datum: 24 juni 1970
Copyrights: © 2016, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 13, p. 155-172
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test