• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Als patroon van naties, gebieden, bisdommen, plaatsen, religieuze families, gemeenschappen en morele personen kunnen slechts heiligen gekozen worden, d.w.z. zij die rechtens met deze titel geëerd worden; het kiezen van zaligen is echter niet mogelijk, tenzij met indult van de Apostolische Stoel. Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 1278 Vgl. Congregatie voor de Riten, Decreta Authentica, nr. 526 (23 mrt 1630), 1 De goddelijke personen worden evenwel altijd uitgesloten.

Document

Naam: DE CALENDARIA PARTICULARIA ATQUE OFFICIORUM ET MISSARUM PROPRIIS RECOGNOSCENDIS
Over de herziening van de particuliere en eigen kalenders voor het Officie en de Mis
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Benno Kardinaal Gut
Datum: 24 juni 1970
Copyrights: © 2016, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 13, p. 155-172
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test