• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De volgende titels vervallen: "belijder-bisschop", "belijder niet-bisschop", "niet-maagd, niet-martelares", "weduwe"; en de hierna volgende titels dient men, zoals in de Algemene kalender, bij de heiligennamen te plaatsen:

  1. De algemeen gebruikelijke titels: apostel (evangelist), martelaar / martelares, maagd.
  2. De titels die een rangorde in de hiërarchie aangeven: bisschop (paus), priester, diaken.
  3. De titels die aangeven dat een heilige behoorde tot een religieuze familie: abt (monnik), religieus / religieuze.

De titel abt wordt gegeven aan alle heiligen die tot een religieuze orde behoorden en de taak van abt hadden, ook al waren zij priester, bijv. de H. Bernardus; de titel religieus wordt gebruikt voor religieuzen die geen priester waren; de titel religieuze geeft men aan haar die alvorens de religieuze staat binnen te treden, een huwelijksleven heeft geleid; de overige religieuzen worden met de traditionele titel maagd aangeduid.

Ook al staat er op de Congregatie voor de Riten
Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum
Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender (21 maart 1969)
geen bijzondere titel achter de namen van heilige leken die niet martelaar of maagd zijn, toch is er niets op tegen om op Particuliere kalenders de benamingen te behouden die op een of andere wijze herinneren aan hun levensstaat (bijv. koning, huisvader, huismoeder, enz.).

Document

Naam: DE CALENDARIA PARTICULARIA ATQUE OFFICIORUM ET MISSARUM PROPRIIS RECOGNOSCENDIS
Over de herziening van de particuliere en eigen kalenders voor het Officie en de Mis
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Benno Kardinaal Gut
Datum: 24 juni 1970
Copyrights: © 2016, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 13, p. 155-172
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test