• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De vieringen die op de Particuliere kalenders van rechtswege als hoogfeest of feest moeten worden ingeschreven, dienen expliciet aangegeven te worden in de tabel van de liturgische dagen. Daarover werd hierboven (nr. 8-12) reeds gesproken.

De overige eigen vieringen dienen te worden ingeschreven als verplichte of vrije gedachtenissen, tenzij bijzondere historische of pastorale redenen dit in de weg staan. Congregatie voor de Riten, Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender, Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum (21 mrt 1969), 54

Aangezien een vrije gedachtenis de mogelijkheid biedt om voor het Officie en de Mis te kiezen uit de weekdag of de heilige, staat zij de viering van de heiligen geenszins in de weg, maar maakt zij het juist mogelijk om de ordening voor de viering van de liturgische dag beter aan te passen aan de geestelijke behoefte, de vroomheid, voorbereiding en eigenheid van de deelnemers. Het is daarom bijzonder nuttig om bij de samenstelling van kalenders gebruik te maken van de vrije gedachtenis, vooral indien er verwezen moet worden naar zeer veel heiligen.

Document

Naam: DE CALENDARIA PARTICULARIA ATQUE OFFICIORUM ET MISSARUM PROPRIIS RECOGNOSCENDIS
Over de herziening van de particuliere en eigen kalenders voor het Officie en de Mis
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Benno Kardinaal Gut
Datum: 24 juni 1970
Copyrights: © 2016, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 13, p. 155-172
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test