• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aangaande de afzonderlijke heiligen en zaligen die op de kalender worden ingeschreven, moet een kritisch onderzoek worden ingesteld, zodat hun levensloop en daden, alsook de oorsprong en verspreiding van hun cultus met historische betrouwbaarheid komen vast te staan. Hiertoe dient men experts te consulteren inzake de hagiografie van de betreffende plaatsen, alsook recente kritische, hagiografische studies. Indien er desondanks twijfels blijven bestaan, kan de gehele zaak ook aan deze heilige Congregatie worden voorgelegd.

Document

Naam: DE CALENDARIA PARTICULARIA ATQUE OFFICIORUM ET MISSARUM PROPRIIS RECOGNOSCENDIS
Over de herziening van de particuliere en eigen kalenders voor het Officie en de Mis
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Benno Kardinaal Gut
Datum: 24 juni 1970
Copyrights: © 2016, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 13, p. 155-172
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test