• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
MARTYROLOGIUM ROMANUM
editio typica altera
HOOFDSTUK 5  -  Propria (eigen teksten) van het Martyrologium

HOOFDSTUK 5 - Propria (eigen teksten) van het Martyrologium

Ieder bisdom, iedere natie of iedere religieuze familie kan een proprium of aanhangsel van het Martyrologium drukken. Daarin dienen de heiligen en zaligen te worden vermeld die in de eigen kalender zijn ingeschreven, maar die niet in het Romeins Martyrologium staan of van wie de gedachtenis op een andere dag of met een andere rang moet worden gevierd of van wie men het opportuun heeft geacht het elogium enigszins uit te breiden. Een dergelijk proprium dient men ter erkenning en goedkeuring of bevestiging te doen toekomen aan de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten.
Uitgebreidere elogia mogen echter niet louter worden samengesteld op de wijze van een literaire "vita" (levensbeschrijving) of "legende". Zij dienen zoveel mogelijk de paasoverwinning van Christus in zijn dienaren zichtbaar te maken en aan de gelovigen de genade te tonen die aan ieder afzonderlijk is geschonken. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 92 Bovendien dient men zich steeds strikt te houden aan de historische betrouwbaarheid Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 111 en mogen geen homiletische of "stichtelijke" elementen daarin worden opgenomen. De elogia mogen bovendien niet langer zijn dan ongeveer veertig woorden.

Document

Naam: MARTYROLOGIUM ROMANUM
editio typica altera
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 29 juni 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
© 2007, Vert.: Nederlandse Bisschoppenconferentie - Beleidssector Liturgie NRL
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test