• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VOORSTELLEN VAN DE BOODSCHAP VOOR DE WERELDJONGERENDAG MADRID 2011
Castel Gandolfo

Dierbare broeders en zusters,

Allereerst wil ik excuses aanbieden voor de vertraging. Red.: De Paus was een kwartier later, omdat hij vertraging had opgelopen bij zijn terugkomst uit Carpineto Ramono Ik ben teruggekeerd uit Carpineto Romano waar, 200 jaar geleden, Paus Leo XIII, Vincenzo Gioacchino Pecci, is geboren. Ik dank God dat ik in de gelegenheid was om de Heilige Eucharistie te vieren op zo'n belangrijk moment, temidden van zijn streekgenoten. Ik zou u kort de Paus Benedictus XVI - Boodschap
Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof” (Kol. 2, 7)
Voor de 26e Wereldjongerendag - Madrid 2011
(6 augustus 2010)
– die dezer dagen gepubliceerd werd - willen voorstellen die ik tot de jeugd van de hele wereld richt voor de XXVIe Wereldjongerendag die zal plaatshebben in Madrid, binnen iets minder dan een jaar.

Het thema dat ik voor die Boodschap gekozen heb, is een uitspraak uit de Brief aan de Kolossenzen van de apostel Paulus: “in Hem geworteld, op Hem gebouwd, steunend op het geloof” (Kol. 2, 7). Het is zeker een voorstel tegen de stroom in! Wie stelt de jeugd vandaag immers voor om “ingeworteld” en “opgebouwd” te zijn? Eerder worden onzekerheid, veranderlijkheid, lichtvaardigheid ... opgehemeld, aspecten van een cultuur die aarzelend is aangaande de basiswaarden, grondprincipes van waaruit men zijn leven kan oriënteren en inrichten. Ik weet uit ervaring en door de contacten die ik met jongeren onderhoudt, dat elke generatie en zelfs elke persoon geroepen is de zin van het leven opnieuw te ontdekken. En het is juist daarom dat ik opnieuw een boodschap heb willen aanbieden die zoals de stijl van de Bijbel, met beelden werkt, namelijk van de boom en het huis. Een jongere is namelijk als een boom in volle groei: om goed te ontwikkelen heeft hij diepe wortels nodig die hem bij stormweer goed vasthouden in de grond. Zo herinnert ook het beeld van een huis in aanbouw aan de noodzaak van een degelijke fundering zodat het huis stevig en veilig zou zijn.

Ziehier de kern van de Paus Benedictus XVI - Boodschap
Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof” (Kol. 2, 7)
Voor de 26e Wereldjongerendag - Madrid 2011
(6 augustus 2010)
: zij staat in de uitdrukkingen “in Christus” en “op het geloof”. De volle rijpheid van de mens, zijn innerlijke stevigheid, hebben hun fundering in de relatie met God, een relatie die langs de ontmoeting met Jezus Christus verloopt. Een relatie van diep vertrouwen, van ware vriendschap met Jezus kan een jongere geven wat hij nodig heeft om het leven goed aan te kunnen: sereniteit en innerlijk licht, de houding positief denken, een edel hart voor de anderen, beschikbaarheid om zich persoonlijk in te zetten voor het goede, voor rechtvaardigheid en waarheid. Een laatste, heel belangrijk aspect: om gelovig te worden, wordt de jongere gedragen door het geloof van de Kerk; als niemand een eiland op zich is, dan zeker de Christen niet die in de Kerk de schoonheid ontdekt van geloof dat gedeeld wordt en waarvan men samen voor de anderen getuigt in broederlijkheid en naastenliefde.

Deze Paus Benedictus XVI - Boodschap
Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof” (Kol. 2, 7)
Voor de 26e Wereldjongerendag - Madrid 2011
(6 augustus 2010)
aan de jeugd draagt de datum van 6 augustus, feest van de Verheerlijking/Gedaanteverandering van de Heer. Moge het licht van Christus’ gelaat stralen in het hart van elke jongere! En moge de Maagd Maria met Haar bescherming de jongerengemeenschappen en –groeperingen begeleiden op weg naar de grote ontmoeting in Madrid 2011.

Document

Naam: VOORSTELLEN VAN DE BOODSCHAP VOOR DE WERELDJONGERENDAG MADRID 2011
Castel Gandolfo
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 5 september 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test