• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

CHRISTENEN EN MOSLIMS: SAMEN HET GEWELD OVERWINNEN TUSSEN AANHANGERS VAN VERSCHILLENDE GODSDIENSTEN
Boodschap voor het einde van de Ramadan 'Id al-Fitr 1431 H / 2010 A.D.

'Id al-Fitr, waarmee de Ramadan afsluit, biedt opnieuw een gunstige gelegenheid om U vanwege de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog van harte vrede en vreugde toe te wensen.

Gedurende de voorbije maand hebt U zich toegelegd op het bidden, het vasten, het aanbieden van hulp aan mensen in nood en het verstevigen van familie- en vriendschapsbanden. God zal niet nalaten U voor deze inspanningen te belonen.

Ik ben blij te weten dat gelovigen van andere godsdiensten, in het bijzonder christenen, jullie in deze dagen geestelijk nabij zijn, zoals blijkt uit vriendschappelijke bijeenkomsten, waar vaak ook religieuze thema's ter sprake komen. Ook doet het mij genoegen te bedenken dat deze Boodschap een positieve bijdrage kan leveren aan jullie overwegingen.

Ik ben blij te weten dat gelovigen van andere godsdiensten, in het bijzonder christenen, jullie in deze dagen geestelijk nabij zijn, zoals blijkt uit vriendschappelijke bijeenkomsten, waar vaak ook religieuze thema's ter sprake komen. Ook doet het mij genoegen te bedenken dat deze Boodschap een positieve bijdrage kan leveren aan jullie overwegingen.

Het thema, dat dit jaar wordt voorgesteld door de Pauselijke Raad, christenen en moslims: samen het geweld overwinnen tussen aanhangers van verschillende godsdiensten is jammer genoeg actueel, ten minste in bepaalde delen van de wereld. De Gemengde Commissie voor de Dialoog, opgericht door de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog en het Permanente Comité van al-Azhar voor de Dialoog onder Monotheïstische Godsdiensten, heeft trouwens dit thema gekozen als onderwerp voor studie, overdenking en uitwisseling bij haar laatste jaarlijkse bijeenkomst (Caïro 23 - 24 februari 2010). Graag wil ik met U een aantal conclusies delen, die op het einde van deze bijeenkomst werden gepubliceerd.

Het geweld tussen gelovigen van verschillende religies heeft vele oorzaken: het manipuleren van de godsdienst voor politieke of andere doeleinden; religieuze of etnische discriminatie; maatschappelijke verdeeldheden en spanningen. Onwetendheid, armoede, achtergebleven ontwikkeling en onrechtvaardigheid vormen evenzoveel directe of indirecte bronnen van geweld tussen religieuze gemeenschappen, als ook in de schoot van deze gemeenschappen zelf. Burgerlijke en godsdienstige gezagdragers zijn geroepen om, in het perspectief van het algemeen welzijn van heel de samenleving, hun bijdrage te leveren aan het gezond maken van talloze situaties. Mogen de burgerlijke gezagdragers het primaatschap van het recht hoog houden en door het garanderen van werkelijke gerechtigheid een halt toeroepen aan wie geweld begaat of ondersteunt!

Het hoger genoemde document reikt ook belangrijke aanbevelingen aan: ons hart openen voor onderlinge vergeving en verzoening met het oog op een vreedzaam en vruchtbaar samenleven; erkennen wat we gemeenschappelijk hebben en respect tonen voor de verschillen als basis voor een cultuur van dialoog; de waardigheid en de rechten van elke menselijke persoon erkennen en eerbiedigen zonder enig onderscheid te maken omwille van etnisch of religieus toebehoren; de noodzaak om rechtvaardige wetten af te kondigen die de fundamentele onderlinge gelijkheid van allen garanderen; het belang van opvoeding tot respect, dialoog en broederlijkheid in alle vormingsplaatsen: thuis, op school, in kerken, in moskeeën. Zo kunnen wij ingaan tegen het geweld tussen aanhangers van verschillende godsdiensten en de vrede en goede verstandhouding bevorderen tussen de godsdienstige gemeenschappen. Voor de opvoeding en de vorming van de jongere generaties is, naast het onderwijs in het algemeen, het onderricht van de godsdienstige leiders van beslissend belang, evenals schoolboeken die met zorg een objectieve voorstelling geven van de godsdiensten.

Ik hoop dat deze overwegingen, tezamen met de antwoorden die ze zullen losweken bij jullie en in gesprekken met jullie christelijke vrienden, mogen bijdragen tot het voortzetten van een dialoog, die blijft groeien in respect en sereniteit en waarover ik graag Gods zegen afroep!

Jean-Louis Kardinaal Tauran
Voorzitter

Aartsbisschop Pier Luigi Celata
Secretaris

Document

Naam: CHRISTENEN EN MOSLIMS: SAMEN HET GEWELD OVERWINNEN TUSSEN AANHANGERS VAN VERSCHILLENDE GODSDIENSTEN
Boodschap voor het einde van de Ramadan 'Id al-Fitr 1431 H / 2010 A.D.
Soort: Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog
Auteur: Jean-Louis Kardinaal Tauran
Datum: 27 augustus 2010
Copyrights: © 2010 Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Kerkelijke Documentatie, SRKK Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test