• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De viering van de Eucharistie en de verering van de Eucharistie buiten de Mis
Omdat zij van Christus ontvangen is, die haar heeft ingesteld, wordt de Eucharistie door de Kerk gevierd in de vorm die zij daarvoor heeft vastgesteld. De verering van de Eucharistie buiten de Mis is ten nauwste verbonden met de viering van de Eucharistie en is daarop gericht.

"Een concrete invulling van dit Jaar van de Eucharistie zou kunnen zijn om in elke parochiegemeenschap een grondige studie te maken van de Beginselen en normen bij het gebruik van het Romeins Missaal. Verder blijft het getrouw volgen van het liturgisch Jaar een bijzonder vruchtbare manier om ingevoerd te raken in het mysterie van heil dat zich in de heilige "tekenen" voltrekt."

Bij wijze van eenvoudige thema-aanduiding voor de pastoraal-werkenden, worden hierna de aspecten opgesomd waarover men in dit Jaar wordt uitgenodigd zich in het bijzonder "vragen te stellen" met het oog op een waardige viering en een vuriger aanbidding van het eucharistisch Mysterie. Naast de fundamentele Documenten die hierboven vermeld zijn, zal daarbij zeker ook de recente Instructie Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Redemptionis Sacramentum
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
(25 maart 2004)
kunnen helpen. Daarbij is te kijken naar:

 • de plaats waar gevierd wordt: de kerk, het altaar, de ambo, de zetel...;
 • het voor de viering samengekomen volk: hoe en op welke wijze het deelneemt, "volledig, bewust en actief";
 • de onderscheiden taken: de priester die in persona Christi handelt, de diakens, en de andere bedieningen en hulptaken;
 • de eigen dynamiek van de viering: van het brood van het Woord naar het brood van de Eucharistie;
 • de verschillende "tijden" van de eucharistieviering: de zondag, de doordeweekse dagen, het liturgisch jaar;
 • de relatie van de Eucharistie met de diverse sacramenten, de sacramentaliën, de uitvaarten...;
 • de innerlijke en uitwendige deelname: in het bijzonder het in acht nemen van de "momenten" van stilte;
 • de zang en de muziek;
 • de observantie van de liturgische normen;
 • de ziekencommunie en het Viaticum";
 • de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament, het persoonlijk gebed;
 • de sacramentsprocessies
Een evaluatie op deze punten zou in het Jaar van de Eucharistie bijzonder wenselijk zijn. Het is beslist niet gemakkelijk om in het pastorale leven van afzonderlijke gemeenschappen hogere doelstellingen te bereiken, maar men moet er wel naar streven. "Al zou de vrucht van dit Jaar enkel maar daarin bestaan dat de viering van de Zondagmis in alle christengemeenschappen weer tot leven wordt gewekt en dat de aanbidding van de Eucharistie buiten de Mis toeneemt, dan zou dit genadejaar een belangrijk resultaat opgeleverd hebben. Toch is het goed ons doel hoog te stellen en ons niet tevreden te stellen met middelmatige initiatieven, want we weten dat we altijd mogen rekenen op de hulp van God."

Document

Naam: HET JAAR VAN DE EUCHARISTIE - SUGGESTIES EN VOORSTELLEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 15 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Pastoor Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test