• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het geloof in de Eucharistie
Als "Geheim van het geloof" laat de Eucharistie zich slechts verstaan in het licht van de bijbelse Openbaring en de kerkelijke Overlevering. De verwijzing naar deze beide is tegelijkertijd noodzakelijk, wil de Eucharistie haar kenmerkende dimensie als "mysterie van licht" voor ons ontsluiten en ons in zekere zin opnieuw de "weg van het geloof" doen doorlopen zoals die in het evangelieverhaal van "de twee leerlingen van Emmaüs" beschreven staat, dat door de heilige Vader als beeld gekozen is voor het Jaar van de Eucharistie. Inderdaad, de Eucharistie is een mysterie van licht, hetzij in zoverre zij het licht van het woord van God veronderstelt en zelf ook bevat, hetzij omdat het "breken van het brood" licht werpt op het mysterie van de Drie-ene God: juist in het paasgebeuren van de dood en de verrijzenis van Christus, en daarom ook in de eucharistische "gedachtenis" ervan, openbaart God zich het meest als de God die Liefde is.

Het Jaar van de Eucharistie dient zich dan ook vóór alles aan als een periode van intense catechese rond de Eucharistie zoals de Kerk in haar gelooft. Een dergelijke catechese zal voor ogen houden:

 1. de Heilige Schrift: van de teksten betreffende de "voorbereiding" van het mysterie in het Oude Testament tot de teksten van het Nieuwe Testament: zowel die welke de instelling van de Eucharistie aangaan, alsook die waarin haar verschillende betekenissen aan bod komen ( bijvoorbeeld de teksten die in het lectionarium staan voor de votiefmis van de allerheiligste Eucharistie);
 2. de Overlevering: vanaf de Kerkvaders tot en met de verdere theologische ontwikkeling door het leergezag, met bijzondere aandacht voor het Concilie van Trente, het tweede Vaticaans Concilie, alsook de recente documenten van het Leergezag. De catechetische trajecten die door de afzonderlijke kerken worden uitgewerkt, zullen voor dit alles in de Catechismus-Compendium
  Catechismus van de Katholieke Kerk
  (15 augustus 1997)
  een gezaghebbende en verhelderende oriëntatie vinden;
 3. de mystagogie: een diepere inwijding in het mysterie dat wordt gevierd door de uitleg van de riten en gebeden van de Orde van dienst van de eucharistieviering en van de Heilige communie en de verering van de Eucharistie buiten de Mis;
 4. de gewijde kunst als getuigenis van het geloof in het Mysterie van de Eucharistie.

Document

Naam: HET JAAR VAN DE EUCHARISTIE - SUGGESTIES EN VOORSTELLEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 15 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Pastoor Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test