• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het Jaar van de Eucharistie heeft een wijde horizon geopend en bevordert een brede aanpak die de verschillende dimensies van het leven in Christus binnen de Kerk met elkaar verbindt. Want de Eucharistie is niet zomaar een "thema" naast andere. Zij vormt het hart van het christelijk leven. "De viering van de mis, als handeling van Christus en van het hiërarchisch geordend volk van God, is het middelpunt van heel het christelijk leven, zowel voor de universele als voor de plaatselijke Kerk, alsook de gelovigen afzonderlijk. In de Mis ligt immers het hoogtepunt én van de handeling waardoor God in Christus de wereld heiligt én ook van de eredienst die de mensen aan de Vader brengen door Hem te aanbidden door Christus, de Zoon van God in de heilige Geest. Bovendien worden in de Mis de mysteries van de verlossing zó gevierd in de loop van een jaar dat zij op de een of andere wijze tegenwoordig worden gesteld. Alle andere gewijde handelingen en alle werken van het christelijk leven hangen ermee samen, komen eruit voort en zijn erop gericht."

Het eucharistisch accent dat dit speciale Jaar kenmerkt, geeft dan ook ordening en kracht aan fundamentele activiteiten van het leven van de Kerk, zowel van de Kerk als geheel als in haar afzonderlijke leden. Zelf heeft de paus deze leessleutel onderstreept door het initiatief te plaatsen binnen het geheel van het pastoraal plan, dat de Kerk is voorgehouden in christologisch-trinitaire termen tijdens de jaren van voorbereiding op het Grote Jubileum, en dat ook de daarop volgende jaren steeds weer markeert vanaf de Apostolische Brief H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Novo millennio ineunte
Een nieuw millennium
(6 januari 2001)
. "Het Jaar van de Eucharistie staat dus tegen een achtergrond die van jaar tot jaar rijker is geworden en die toch steeds goed verankerd bleef in het thema van Christus en van de beschouwing van zijn Gelaat. In zekere zin dient het zich aan als een jaar van synthese, zoveel als de top van heel de afgelegde weg." H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 10

Op grond hiervan zou de programmering van initiatieven gedurende dit Jaar rekening moeten houden met de verschillende terreinen van het kerkelijk leven, en impulsen moeten bieden vanuit verschillende invalshoeken. In dit hoofdstuk willen wij op een zeer synthetische wijze enkele pastorale en theologische perspectieven naar voren halen en een soort referentiekader schetsen voor de suggesties en voorstellen die zullen volgen.

Document

Naam: HET JAAR VAN DE EUCHARISTIE - SUGGESTIES EN VOORSTELLEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 15 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Pastoor Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test