• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

UTRUM INTER MUNERA LITURGICA QUIBUS LAICI
Interpretationis authenticam Can. 230, § 2

Patres Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis proposito in plenario coetu diei 30 iunii 1992 dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra:

D. Moet tot de liturgische functies die leken, mannen zowel als vrouwen, volgens canon Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
kunnen verrichten, ook gerekend worden de dienst aan het altaar?

R. Ja, doch dan wel volgens instructies die door de Apostolische Stoel gegeven zullen worden.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 11 Iulii 1992 infrascripto impertita, de supradicta decisione certior factus, eam confirmavit et promulgari iussit.

+ Vincentius Fagiolo
archiep. em. Theatinus-Vastensis, Praeses

+ Iulianus Herranz Casado
ep. tit. Vertarensis, a Secretis

Document

Naam: UTRUM INTER MUNERA LITURGICA QUIBUS LAICI
Interpretationis authenticam Can. 230, § 2
Soort: Pauselijke Raad voor Wetsteksten
Auteur: Vincentius Fagiolo
Datum: 11 juli 1992
Copyrights: © AAS, LXXXVI, 1994, 541-542
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test