• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Onder de bezoeken die ons hart het meest verheugen, tellen Wij het uwe, dierbare zoons en dochters, leiders en vertegenwoordigers van de Bond voor het grote Gezin in Rome en Italië. Gij kent immers de grote belangstelling die Wij voor het gezin hebben, en Wij slaan geen enkele gelegenheid over om de waardigheid ervan in zijn vele aspecten aan te tonen, om de plichten die het heeft aan te geven, in één woord, om het tot een herkenningspunt te maken in Ons pastoraal onderricht...

De paus temidden van een gezin! Komt juist deze plaats hem niet toe? Is hij immers, in hogere geestelijke zin, niet de Vader van het menselijke gezin, dat in Christus en in de Kerk is herboren? En wordt niet door hem, de plaatsbekleder van Christus op aarde, het bewonderenswaardige plan van de scheppende Wijsheid voltooid, die ieder menselijk vaderschap bestemd heeft om het gezin van de uitverkorenen in de hemel voor te bereiden, waar de drie-ene liefde van God het in een enige en eeuwige omarming zal omhelzen, door zichzelf als een erfdeel van gelukzaligheid weg te schenken?

De grote gezinnen geven immers, zo duidelijk mogelijk, een drievoudig getuigenis dat, terwijl het in de ogen van de wereld de waarheid van haar leer en de juistheid van haar handelen bevestigt, door zijn voorbeeld, tot hun groter voordeel op alle andere gezinnen en zelfs op de burgermaatschappij terugvalt. Daar waar men herhaaldelijk grote gezinnen ontmoet zijn ze een bewijs voor:

  1. De fysieke en zedelijke gezondheid van het christenvolk;
  2. het levend geloof in God en het vertrouwen in een goddelijke Voorzienigheid;
  3. de vruchtbare en blijde heiligheid van het katholieke huwelijk.
Aan ieder van deze drie getuigenissen willen we gaarne enkele woorden wijden.

Document

Naam: TRA LE VISITE
Tot de Italiaanse Bond voor het Grote Gezin
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 22 januari 1958
Copyrights: © 1958, Katholiek Archief, 13e jrg. nr. 17, blz. 385-392
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test