• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ik ben overtuigd dat de leer van de encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Populorum Progressio
Over de ontwikkeling van de volken
(26 maart 1967)
die gericht is aan de mensen en de maatschappij van de zestiger jaren, heel haar vermogen van beroep op het geweten behouden heeft. In deze overtuiging stel ik mij voor nu, op het eind van de tachtiger jaren, de weerklank ervan te doen voortduren en haar te verbinden met de mogelijke toepassingen op het huidige ogenblik van de geschiedenis, dat niet minder dramatisch is dan dat van twintig jaar geleden. Ik tracht daarbij de dragende lijnen van de huidige wereld te schetsen, steeds vanuit de gezichtshoek van het motief dat de leer geïnspireerd heeft, nl. de ontwikkeling van de volken, die nog lang niet voltooid is.

Wij weten goed dat de tijd volgens hetzelfde ritme verloopt. Toch heeft men nu de indruk dat hij onderhevig is aan een beweging van voortdurende versnelling, vooral vanwege de vermenigvuldiging en de ingewikkeldheid van de verschijnselen temidden waarvan wij leven. Bijgevolg heeft de gestalte van de wereld, die weliswaar enige fundamentele constanten bewaart, in de loop van de laatste twintig jaren belangrijke veranderingen ondergaan en vertoont zij gij enkele nieuwe aspecten.

Deze tijdsspanne, die aan de vooravond van het derde christelijke millennium gekenmerkt wordt door een wijdverspreide verwachting, als van een nieuwe 'advent' Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Moeder van de Verlosser, Redemptoris Mater (25 mrt 1987), 3 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Nieuwjaarsdag 1987, Feest van de Heilige Moeder van God en de twintigste wereldvredesdag (1 jan 1987) welke in zekere zin geen mens onberoerd laat, biedt de gelegenheid om de leer van de encycliek te verdiepen en om er ook de perspectieven van te onderscheiden. De onderhavige reflectie heeft vooral tot doel om met behulp van het theologische onderzoek van de tijdelijke werkelijkheid de noodzaak te benadrukken van een rijker en meer gedifferentieerd begrip van de ontwikkeling, overeenkomstig de voorstellen van de encycliek, en om enige praktische vormen van uitvoering aan te geven.

Document

Naam: SOLLICITUDO REI SOCIALIS
De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 30 december 1987
Copyrights: © 1987, Stg. RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 22 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test