• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

WERELDDAG VAN DE VLUCHTELINGEN, RELIGIEUZE DIALOOG MET DE JODEN, EENHEID VAN DE CHRISTENEN

Geliefde broeders en zusters,

Deze zondag wordt de Werelddag van de Migranten en Vluchtelingen gehouden. De Kerk is doorheen de tijden altijd bij deze mensen geweest en deze aanwezigheid werd in het begin van vorige eeuw doelgericht: het volstaat te denken aan personen als de zalige bisschop Giovanni Battista Scalabrini en de heilige Francesca Cabrini. In Paus Benedictus XVI - Boodschap
Minderjarige migranten en vluchtelingen
Werelddag van de Migrant en de Vluchteling 17 januari 2010
(16 oktober 2009)
voor deze gelegenheid, heb ik de aandacht gevestigd op minderjarige migranten en vluchtelingen. Jezus Christus die omwille van Herodes’ bedreiging, als pasgeborene de dramatische ervaring van vluchteling heeft meegemaakt, leert Zijn volgelingen kinderen met grote eerbied en liefde op te nemen. Wat zijn nationaliteit en huidskleur ook zij, ook het kind moet voor alles en altijd aanzien worden als een persoon, als beeld van God, dat in zijn ontwikkeling moet aangemoedigd worden en beschermd tegen iedere marginalisatie en uitbuiting. Men dient in het bijzonder alles te doen om minderjarigen die in een vreemd land wonen garanties te geven op wettelijk vlak evenals begeleiding bij de talloze problemen waarmee zij te kampen hebben. Ik moedig de Christengemeenschappen en organismen die zich voor minderjarige migranten en vluchtelingen inzetten ten zeerste aan en roep iedereen op een sterke educatieve en culturele gevoeligheid aan de dag te leggen in een de waarachtige evangelische geest.

Deze namiddag, bijna 24 jaar na het H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Ontmoeting met de Joodse gemeenschap tijdens het bezoek aan de Synagoge van Rome
(13 april 1986)
van de eerbiedwaardige Johannes Paulus II, zal ik naar de grote synagoge van Rome gaan, “Hoofdtempel” genoemd, om er de joodse gemeenschap van de stad te ontmoeten en een nieuwe etappe in te zetten op de weg van eensgezindheid en vriendschap tussen katholieken en joden. Ondanks de problemen en moeilijkheden heerst tussen gelovigen van de twee godsdiensten toch een klimaat van grote eerbied en dialoog, wat getuigt van het feit dat de betrekkingen gerijpt zijn en dat het gemeenschappelijk engagement tot zijn recht laat komen wat ons verenigt: voor alles het geloof in de ene God, maar ook de bescherming van het leven en het gezin, de verzuchting naar sociale gerechtigheid en naar vrede.
Tenslotte herinner ik eraan dat morgen de traditionele Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen begint. Ieder jaar is dit voor wie in Christus geloven, een gunstige tijd om elkaar te ontmoeten, te leren kennen, samen te bidden en na te denken. Het Bijbelthema genomen uit het Evangelie van de heilige Lucas, herneemt de woorden van de verrezen Jezus tot Zijn leerlingen: “Gij zijt getuigen hiervan” (Lc. 24, 48). Onze verkondiging van het Evangelie van Christus zal geloofwaardiger en doelmatiger zijn als we meer verenigd zijn in Zijn liefde, als echte broeders. Ik nodig de parochies, religieuze gemeenschappen, kerkelijke verenigingen en bewegingen dus uit zonder ophouden te bidden, vooral tijdens de Eucharistievieringen, voor de volle eenheid van de christenen.
Laat ons deze drie intenties – onze broeders migranten en vluchtelingen, de religieuze dialoog met de joden, en de eenheid van de christenen – toevertrouwen aan de moederlijke voorspraak van de allerheiligste Maagd Maria, Moeder van Christus en Moeder van de Kerk.

Document

Naam: WERELDDAG VAN DE VLUCHTELINGEN, RELIGIEUZE DIALOOG MET DE JODEN, EENHEID VAN DE CHRISTENEN
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 17 januari 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test