• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vrijheid voor de geest en de rechtvaardigheid

Wanneer het erom gaat de zaak van de godsdienst, de waarheid, de rechtvaardigheid en de christelijke beschaving te verdedigen, mogen Wij voorzeker niet zwijgen; maar Onze gedachten en Onze bedoelingen zijn er steeds op gericht, dat alle volkeren niet met geweld van wapenen, maar met de majesteit van het recht geregeerd worden en dat elk van deze volkeren, in het bezit van de burgerlijke en godsdienstige vrijheid binnen de grenzen van het eigen vaderland, tot die eendracht en vrede en dat arbeidzaam leven geleid wordt, waardoor iedere burger afzonderlijk zich kan verschaffen, dat voor zijn voeding, huisvesting en voor het onderhoud en bestuur van het eigen gezin nodig is. Ons woord en Onze aansporingen betroffen en betreffen alle volkeren en dus ook u, wier noodwendigheden en rampen Wij naar best vermogen wensen te verlichten. Zij die niet de leugen, maar de waarheid beminnen, weten, dat Wij Ons gedurende het laatste conflict onpartijdig jegens alle oorlogvoerenden hebben getoond en daarvan hebben Wij dikwijls door woord en daad het bewijs gegeven. Wij hebben in Onze allervurigste liefde alle naties omvat, ook die, waarvan de regeerders zich vijanden van deze Apostolische Stoel verklaren en zelfs die, waar de vijanden van God wreed alles bestrijden, wat maar christelijk en Goddelijk is en dit uit de geest van de burgers trachten weg te vagen. Wij beminnen inderdaad bij volmacht van Jezus Christus, Die de gehele kudde van het Christenvolk aan de H. Petrus, Prins van de Apostelen Vgl. Joh. 21, 15-17 heeft toevertrouwd, Wiens onwaardige opvolger Wij zijn, alle volkeren met intense liefde en Wij verlangen ieder van het aards welzijn en het eeuwig heil te verzekeren. Allen dus, hetzij dat zij elkander met wapenen bestrijden, hetzij dat zij ten gevolge van dreigende conflicten en geschillen met elkaar in twist leven, worden door Ons als even dierbare kinderen beschouwd en Wij verlangen niets anders en vragen aan God voor hen door ons gebed slechts eendracht, rechtvaardige en ware vrede en een steeds grotere voorspoed.

Document

Naam: SACRO VERGENTE ANNO
Toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria
Soort: Paus Pius XII - Apostolische Brief
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 7 juli 1952
Copyrights: © 1952, Katholiek Archief, 7e jrg. nr 33/34 pag 661-666
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test