• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Beste zusters en broeders,

Opnieuw biedt de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling mij de gelegenheid om de onophoudelijke aandacht van de Kerk te manifesteren in haar zorg voor al wie, op een of andere manier, de ervaring van emigratie moet doormaken. Het gaat hier om een indrukwekkend fenomeen, zowel omwille van het aantal personen, als omwille van de sociale, politieke, economische, culturele en religieuze problemen die het met zich meebrengt en die uiteraard een dramatische uitdaging vormt aan het adres van de nationale en internationale gemeenschappen. Ik heb daarover reeds geschreven in de encycliek ‘Paus Benedictus XVI - Encycliek
Caritas in Veritate
Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
(29 juni 2009)
’. De migrant is een mens met onvervreemdbare rechten, die te allen tijde door iedereen gerespecteerd moeten worden Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 62. Dit jaar vragen wij bijzondere aandacht voor de minderjarige migranten en vluchtelingen. Dit thema raakt een snaar die christenen met bijzondere waakzaamheid volgen, omdat zij zich de oproep van Christus herinneren die volgens Matteüs 25, 40.45 stelt dat op de laatste oordeelsdag de afweging zal gebeuren op basis van “al wat gij aan de minste van de mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan”. (Mt. 25, 45)

En waarom zouden wij onder de term “de minste van de mijnen” niet ook de minderjarige migranten en vluchtelingen verstaan? Jezus zelf heeft als kind de ervaring van de migrant doorgemaakt toen Hij, zoals het evangelie zegt Vgl. Mt. 2, 14 , moest vluchten voor de bedreigingen van Herodes en met zijn ouders Jozef en Maria naar Egypte moest trekken.

Document

Naam: MINDERJARIGE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN
Werelddag van de Migrant en de Vluchteling 17 januari 2010
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 16 oktober 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Kerknet.be; alineanummering en -verdeling: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test