• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In dit perspectief moeten wij ook de bediening van de opvolger van Petrus niet alleen als een 'globale' dienst zien, welke elke particuliere kerk als het ware van de 'buitenkant' bereikt, maar als iets dat reeds van 'binnenuit' tot het wezen van elke particuliere kerk behoort. Juist omdat deze verhouding van kerkelijke gemeenschap - onze effectieve en affectieve collegialiteit - zo'n innerlijk deel is van de structuur van het leven van de kerk, vereist de uitoefening ervan dat elk en iedereen van ons volmaakt één van geest en hart is met de wil van Christus ten aanzien van onze verschillende taken in het bisschoppencollege. Het concilie nam de moeite om niet alleen deze taken te formuleren, maar om ook de uitoefening van het gezag in de kerk in het juiste perspectief ervan te plaatsen, hetgeen juist het perspectief van de communio is. Ook in dit opzicht was het concilie - naar de woorden van de buitengewone synode - 'een wettige en waarachtige uitdrukking en interpretatie van de geloofsschat zoals deze in de Heilige Schrift en in de levende traditie van de kerk vervat ligt'. Bisschoppensynodes, In Gods Woord viert de Kerk de mysteries van Christus voor het heil van de wereld - Eindrapport van de 2e Buitengewone Bisschoppensynode: 20 jaar na de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie, Ecclesia sub Verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi (7 dec 1985), 2

Zoals ik u H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Aan de Bisschoppen van de Verenigde Staten (4 november 1986)
ook schreef, heb ik getracht mijn taak als opvolger van Petrus te vervullen in een geest van broederlijke solidariteit met u. Ik wens slechts alle bisschoppen van de wereld van dienst te zijn, en - in gehoorzaamheid aan mijn specifieke verantwoordelijkheid in dienst van de eenheid en universaliteit van de kerk - hen in hun eigen collegiale bediening te versterken. Ik ben in deze taak altijd grotelijks bemoedigd geweest door uw broederlijke steun en uw deelgenootschap in het evangelie, waarvoor ik u nogmaals mijn diepe dankbaarheid uitspreek. Het is voor de kerk van groot belang, dat wij in de volle kracht van de gemeenschap van de kerk samen Jezus Christus blijven verkondigen en zijn evangelie. Op deze wijze beleven wij zelf als opvolgers van de apostelen tenvolle het mysterie van de kerkelijke gemeenschap. Tegelijkertijd stellen wij door onze bediening de gelovigen in staat steeds dieper binnen te treden in het gemeenschapsleven van de kerk met de allerheiligste Drie-enheid.

Document

Naam: TOT DE BISSCHOPPEN VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
Kleinseminarie van Onze Lieve Vrouw van de Engelen, Los Angeles
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 september 1987
Copyrights: © 1987, Archief van Kerken jrg 42, p. 915-943
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test