• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

COMPENDIUM EUCHARISTICUM
Compendium van de Eucharistie

Op voorstel van de bisschoppensynode van 2005 heeft Paus Benedictus XVI opdracht gegeven tot het samenstellen van een Eucharistisch Compendium met als doel "het christelijk volk te helpen het eucharistisch mysterie steeds beter in geloof te begrijpen, het te vieren en te leven" Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk, Sacramentum Caritatis (22 feb 2007), 93. Dit Compendium eucharisticum, dat werd uitgegeven door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten (Vaticaanstad, 2009, 468 blz.), bevat teksten uit de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
, gebeden, liturgische teksten uit het Romeins Missaal zowel volgens het Tweede Vaticaans Concilie, alsook volgens de oudere ritus en nog andere relevante zaken voor een goed begrip van zowel de viering als de aanbidding van het Sacrament van het altaar. Het compendium geeft ook een beknopte uiteenzetting van de leer van de rooms-katholieke Kerk over de Eucharistie; de Nederlandse vertaling van dit leerstellige gedeelte wordt hier gegeven zoals deze in Liturgische Documentatie nr. 6 (2010) van de Nationale Raad voor de Liturgie is uitgegeven.

Document

Naam: COMPENDIUM EUCHARISTICUM
Compendium van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 19 oktober 2009
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Liturgische Documentatie nr. 6, NRL Den Bosch
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 januari 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test