• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze vurige verlangens moge de ene en Drie-ene God, wiens wezen goedheid en wiens wil macht is, goedgunstig aannemen op de voorspraak van de Moeder Gods en Maagd Maria, van de HH. Apostelen Petrus en Paulus, en van Euphemia, de zegevierende maagd en martelares van Chalcedon. Verenigt gij, eerbiedwaardige broeders, daarvoor uw gebeden met de onze en zorgt, dat wat wij u geschreven hebben, zoveel mogelijk aan allen bekend worde. Daarvoor betuigen wij u nu reeds onze dank en geven u en alle priesters en gelovigen, voor wier geestelijk heil gij zorg draagt, vol liefde de apostolische zegen. Moge deze u sterken om het lichte en zoete juk van Christus Koning blijmoediger op u te nemen en om in nederigheid steeds meer gelijkvormig te worden aan Hem, in wiens heerlijkheid gij eenmaal wenst te delen.

Gegeven te Rome, bij St. Pieter, de 9e september, op het feest van de geboorte van de Maagd Maria,
in het jaar 1951, het dertiende van ons pontificaat.

PAUS PIUS XII

Document

Naam: SEMPITERNUS REX CHRISTUS
1500 jaar Concilie van Chalcedon
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 8 september 1951
Copyrights: © 1951, Ecclesia Docens 0187
Vert.: dr. Chr. Oomen C.ss.R., dr. M. Mulders C.ss.R. en dr. J. Kahmann C.ss.R
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test