• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
SEMPITERNUS REX CHRISTUS
1500 jaar Concilie van Chalcedon
HOOFDSTUK 4  -  Slot
ARTIKEL 1  -  Wat de Paus hoopt als vrucht van de herdenking van Chalcedon

ARTIKEL 1 - Wat de Paus hoopt als vrucht van de herdenking van Chalcedon

Ten slotte, eerbiedwaardige broeders, is het onze wens, dat gij met ijver en zorg de herinnering aan het heilig Concilie van Chalcedon zult laten vieren, opdat allen daardoor worden gedrongen om met een onwrikbaar geloof Christus, onze Verlosser en Koning, aan te hangen. Dat niemand, verlokt door een bedrieglijke menselijke filosofie of misleid door dubbelzinnige menselijke woorden, het wage het dogma van Chalcedon: dat er nl. in Christus twee waarachtige en volkomen naturen zijn, de goddelijke en de menselijke, die samen verbonden, maar niet vermengd bestaan in de ene persoon van het Woord, door twijfel aan het wankelen te brengen of door nieuwigheden aan te tasten. Mogen allen veeleer innig verbonden met de Bewerker van ons heil, die is "de Weg van een heilige levenswandel, de Waarheid van de goddelijke leer, en het Leven van de eeuwige gelukzaligheid" H. Paus Leo I de Grote, Sermones. 72, 1: PL 54, 390, in Hem hun herstelde natuur liefhebben, hun herwonnen vrijheid eren, de dwaasheid van een verouderde wereld afwerpen en vol blijdschap de wijsheid van het geestelijk kindschap aanvaarden, die niet veroudert.

Document

Naam: SEMPITERNUS REX CHRISTUS
1500 jaar Concilie van Chalcedon
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 8 september 1951
Copyrights: © 1951, Ecclesia Docens 0187
Vert.: dr. Chr. Oomen C.ss.R., dr. M. Mulders C.ss.R. en dr. J. Kahmann C.ss.R
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test