• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze schitterende en roemrijke feiten uit de annalen der Kerk, die wij hebben herdacht, doen ons vanzelf met nog groter vaderlijke genegenheid denken aan de oosterse christenen. Want het heilig oecumenisch Concilie van Chalcedon is het monument van hun bijzondere roem, dat door alle eeuwen heen zal blijven bestaan. Daar werd immers onder leiding van de H. Stoel door een machtige vergadering van oosterse bisschoppen L'Osservatore Romano 13 September 1951 heeft in plaats van: ab ingenti orientalium Episcoporum cohorte - a ferme sexcentorum orientalium Episcoporum cohorte. de leer over de éénheid van Christus, in wiens ene persoon de twee naturen, de goddelijke en de menselijke, onderscheiden en onvermengd samenkomen, krachtig verdedigd en schitterend uiteengezet, nadat deze leer met goddeloze vermetelheid was geschonden. Maar, helaas, velen in het Oosten hebben zich in de loop van zoveel eeuwen jammerlijk afgescheiden van de eenheid van het mystieke lichaam van Christus, van welke de hypostatische vereniging het heerlijkste toonbeeld is. Is het niet iets heiligs, heilzaams en geheel volgens Gods wil, dat allen eindelijk eens terugkeren tot de ene schaapstal van Christus?

Document

Naam: SEMPITERNUS REX CHRISTUS
1500 jaar Concilie van Chalcedon
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 8 september 1951
Copyrights: © 1951, Ecclesia Docens 0187
Vert.: dr. Chr. Oomen C.ss.R., dr. M. Mulders C.ss.R. en dr. J. Kahmann C.ss.R
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test