• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tekst van de definitie

Deze verheven leer, ontleend aan het Evangelie en geheel in overeenstemming met de uitspraak van Efeze, veroordeelt Eutyches, maar spaart ook Nestorius niet. En zij vindt volledige en volmaakte weerklank in de dogmatische definitie van het Concilie van Chalcedon, die eveneens duidelijk en scherp verklaart, dat er in Christus twee onderscheiden naturen zijn en één persoon, en wel met deze woorden: "De heilige doorluchte en algemene kerkvergadering ... veroordeelt degenen, die dromen van twee naturen van de Heer vóór de vereniging en zich één enkele natuur denken na de vereniging. In het voetspoor dus van de heilige vaders leren wij allen te belijden: één en dezelfde Zoon en onze Heer Jezus Christus, volkomen in de godheid en volkomen in de mensheid, waarlijk God en waarlijk mens, bestaande uit een redelijke ziel en een lichaam, één in wezen met de Vader naar de godheid, één in wezen met ons naar de mensheid, in alles aan ons gelijk behalve in de zonde; van eeuwigheid geboren uit de Vader naar de godheid en in de jongste tijd om wille van ons en van ons heil naar de mensheid geboren uit de Maagd Maria, de Moeder van God; één en dezelfde Christus, Zoon, Heer, Eengeborene, in twee naturen zonder vermenging, zonder verandering, zonder verdeling of scheiding; zonder dat vanwege de vereniging het onderscheid van de naturen wordt opgeheven, maar integendeel met behoud van de eigenheid van beide naturen, die samenkomen in één persoon en in één subsistentie; niet in twee personen gescheiden of verdeeld, maar één en dezelfde Zoon en eengeboren God, Woord, Heer Jezus Christus."

Terminologie van de definitie

Als men nu vraagt, hoe het komt, dat de uitspraken van het Concilie van Chalcedon in het bestrijden van de dwaling zo duidelijk en afdoende zijn, dan is dat naar onze mening vooral door het gebruik van de meest geëigende termen, die iedere dubbelzinnigheid uitsluiten. Want in de geloofsdefinitie van Chalcedon worden de woorden persoon en hypostase in dezelfde zin gebruikt. De term natuur daarentegen heeft een andere betekenis en deze betekenis wordt nooit aan die eerste woorden gegeven.

Daarom meenden vroeger de nestorianen en eutychianen en verkondigen nu nog enkele geschiedschrijvers ten onrechte, dat Chalcedon verbeterd heeft, wat in Efeze bepaald was. Integendeel, het ene Concilie vult het andere aan, zodat de synthese of samenvatting van de voornaamste leerstukken aangaande Christus nog klaarder uitkomt in het tweede en derde Concilie van Constantinopel.

Document

Naam: SEMPITERNUS REX CHRISTUS
1500 jaar Concilie van Chalcedon
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 8 september 1951
Copyrights: © 1951, Ecclesia Docens 0187
Vert.: dr. Chr. Oomen C.ss.R., dr. M. Mulders C.ss.R. en dr. J. Kahmann C.ss.R
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test