• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Om zulk een schandvlek uit te wissen drong Leo in verscheidene brieven er bij Theodosius en Pulcheria krachtig op aan, deze diep treurige toestand te verbeteren en daarom in Italië een nieuw concilie te laten bijeenkomen, om de misdaden van Efeze te herstellen. En toen hij, omringd door een schaar van bisschoppen, keizer Valentinianus III met zijn moeder Galla Placidia en zijn gemalin Eudoxia bij de ingang van de Vaticaanse basiliek ontving, trachtte hij hen met smeken en onder tranen te bewegen, naar best vermogen de toenemende ellende der Kerk zo spoedig mogelijk te verhelpen. De keizer schreef aan de keizer, en ook de vorstinnen schreven. Maar tevergeefs. Theodosius, door list en bedrog misleid, deed niets om het bedreven kwaad te herstellen. Na zijn plotselinge dood kwam zijn zuster Pulcheria aan de regering, nam Marcianus tot echtgenoot en liet hem delen in het bestuur. Beiden zijn vermaard om hun godsdienstzin en wijsheid. Toen onderschreef Anatolius, die door Dioscorus wederrechtelijk in plaats van Flavianus was aangesteld, de H. Paus Leo I de Grote
Lectis dilectionis tuae - Tomus I Leonis
Over de Menswording van het Woord van God - Aan Bisschop Flavianus
(13 juni 449)
. Het stoffelijk overschot van Flavianus werd met pracht en praal naar Constantinopel overgebracht. De verdreven bisschoppen werden op hun vroegere zetels hersteld. En algemeen begon men de dwaling van Eutyches te verwerpen, zodat de bijeenroeping van een concilie niet meer noodzakelijk scheen, te meer daar de toestand in het Romeinse rijk kritiek was vanwege de invallen van de barbaren.

Document

Naam: SEMPITERNUS REX CHRISTUS
1500 jaar Concilie van Chalcedon
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 8 september 1951
Copyrights: © 1951, Ecclesia Docens 0187
Vert.: dr. Chr. Oomen C.ss.R., dr. M. Mulders C.ss.R. en dr. J. Kahmann C.ss.R
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test