• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om nu ordelijk te werk te gaan moeten wij ons de feiten, die wij herdenken, vanaf het begin voor de geest roepen. De aanstichter van heel het geschil, dat op het concilie van Chalcedon behandeld werd, was Eutyches, priester en archimandriet van een beroemd klooster in Constantinopel. Door zijn verbitterde strijd tegen de ketterij van Nestorius, die leerde, dat er in Christus twee personen zijn, verviel hij in de tegenovergestelde dwaling.

"Zeer onwetend en ondeskundig" H. Paus Leo I de Grote, Brieven, Epistulae. Ep. 28, 1: PL 54, 755 s beweerde hij met mateloze hardnekkigheid het volgende: men moet een dubbel tijdstip onderscheiden; vóór de menswording waren er twee naturen van Christus, de menselijke en de goddelijke; maar na de vereniging was er slechts één, doordat het Woord de mens geheel in Zich had opgenomen; de Maagd Maria heeft het lichaam van de Heer voortgebracht, maar dit is niet van dezelfde zelfstandigheid en stof als het onze; want het is wel een menselijk lichaam, maar toch niet wezensgelijk met het onze noch met dat van haar, die Christus naar het vlees heeft gebaard Flavianus ad Leonem M., Ep. 26: PL 54, 745 Alinea 22; bijgevolg is Christus niet geboren, heeft Hij niet geleden, is Hij niet gekruisigd en niet uit het graf verrezen in een echte menselijke natuur.

Document

Naam: SEMPITERNUS REX CHRISTUS
1500 jaar Concilie van Chalcedon
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 8 september 1951
Copyrights: © 1951, Ecclesia Docens 0187
Vert.: dr. Chr. Oomen C.ss.R., dr. M. Mulders C.ss.R. en dr. J. Kahmann C.ss.R
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test