• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Die leer over het niet-bestaan van de macht van de Romeinse Opperherder op gesloten en voltrokken huwelijken werd op herhaalde wijze door mijn voorgangers vooropgesteld. Vgl. Z. Paus Pius IX, Brief, Verbis Exprimere (15 aug 1859). Pauselijke Onderrichtingen, Uitg. Paoline, Rome, 1957, vol. 1, n. 103 Vgl. Paus Leo XIII, Encycliek, Over het christelijk huwelijk, Arcanum Divinae Sapientiae (10 feb 1880). ASS 12 (1879-1880), 400 Vgl. Paus Pius XI, Encycliek, Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken, Casti Connubii (31 dec 1930), 40-42. AAS 22 (1930), 552 Vgl. Paus Pius XII, Radiotoespraak, Tot de pasgehuwden (22 apr 1942). Toespraken en radioboodschappen van Zijne Heiligheid Pius XII, Vatic. Uitg, vol. IV, 47 In het bijzonder zou ik een verklaring van Pius XII willen citeren: "Het gesloten en voltrokken huwelijk is krachtens goddelijk recht onontbindbaar, in de mate waarin het door geen enkel menselijk gezag kan worden ontbonden Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 1118, terwijl de andere huwelijken, ook al zijn ze intrinsiek onontbindbaar, nochtans geen absolute extrinsieke onontbindbaarheid hebben, maar, indien sommige noodzakelijke voorwaarden zijn vervuld, kunnen (men weet dat het hier gaat om relatief zeldzame gevallen) worden ontbonden, behalve krachtens het paulinische privilege, door de Romeinse Opperherder, krachtens zijn macht als plaatsvervangend hoofd van de Kerk" Paus Pius XII, Toespraak, Tot de aanwezige prelaten auditeurs en andere ambtenaren en medewerkers van het tribunaal van de heilige Romeinse Rota evenals tot de advocaten en procuratores van ditzelfde tribunaal, Morele zekerheid over ongeschiktheid tot huwelijk, nietigverklaring van een echt en verbreking geldig aangegaan huwelijk (3 okt 1941), 11 Met die woorden interpreteerde Pius XII op expliciete wijze Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
, die overeenkomt met de huidige canon Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
van de Codex van Canoniek recht en met canon Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
van de Codex van de Canons van de Oosterse Kerken, in die zin dat "menselijke macht" ook de plaatsvervangende of vicariale macht van de Paus omvat en Pius XII stelde die leer voor als unaniem aanvaard door alle experten terzake. In die context past het om ook de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
te citeren, met de grote leerstellige autoriteit die hem werd verleend door tussenkomst van het gehele episcopaat, bij de redactie ervan en door mijn speciale goedkeuring. Men leest er inderdaad: "De huwelijksband werd ingesteld door God zelf, zodanig dat het gesloten en voltrokken huwelijk tussen gedoopten nooit kan worden ontbonden. Die band, die het resultaat is van de vrije menselijke daad van de gehuwden en van de voltrekking van het huwelijk, is een realiteit die van dan af aan onherroepelijk is en die een verbond doet ontstaan dat gewaarborgd wordt door de trouw van God. Het behoort niet tot de macht van de Kerk om zich uit te spreken tegen deze beschikking van de Goddelijke wijsheid". Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1640

Document

Naam: OPNIEUW BEVESTIGEN DAT HET GESLOTEN EN VOLTROKKEN HUWELIJK NOOIT KAN WORDEN ONTBONDEN, ZELFS NIET DOOR DE MACHT VAN DE PAUS
Tot de leden van de Rechtbank van de Romeinse Rota ter gelegenheid van de opening van het gerechtelijk jaar 1997 - Sala Clementina
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 21 januari 2000
Copyrights: © 2002, Positief, uitg Thomas More Genootschap, Vlaanderen nr. 326, p. 321-326
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test