• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De heilige Maagd Maria is het model van de kerkelijke communio in geloof, liefde en eenheid met Christus. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 63.68 Vgl. H. Ambrosius van Milaan, Expositio Evangelii secundum Lucam. 2, 7: PL 15, 1555 Vgl. Isaac de Stella, Preken, Sermones. 27: PL 194, 1778-1779 Vgl. H. Rupertus Tuitensis, De Vict. Verbi Dei. 12, 1: PL 169, 1464-1465 "Voor eeuwig aanwezig in het mysterie van Christus", H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Moeder van de Verlosser, Redemptoris Mater (25 mrt 1987), 19 staat zij, temidden van de apostelen, in het centrum van de kerk van aanvang aan en van de kerk van alle tijden. Vgl. Hand. 1, 14 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Moeder van de Verlosser, Redemptoris Mater (25 mrt 1987), 26 "De kerk was verzameld in de bovenzaal (van het cenakel) met Maria, de moeder van Jezus, en zijn broeders. We kunnen daarom alleen spreken van de kerk als Maria, de moeder van de Heer, samen met zijn broeders aanwezig is." H. Chromatius van Aquileia, Preken, Sermones. 30, 1: Sources Chretiennes 164, p. 134 Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie, Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving, Marialis Cultus (2 feb 1974), 28

Als afsluiting van deze brief nodigt de Congregatie voor de Geloofsleer, met de laatste woorden van de Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 69 in gedachten, alle Bisschoppen en via hen alle gelovigen, vooral de theologen, uit om hun inzet voor de comminio en hun theologische reflectie op de communio op te dragen aan de heilige Maagd.

 

Paus Johannes Paulus II heeft in audiëntie met de ondergetekende kardinaal-prefect deze brief, die in de gewone vergadering van de Congregatie aanvaard werd, goedgekeurd en opdracht gegeven deze te publiceren.

Rome, 28 mei 1992, bij de Congregatie voor de Geloofsleer.

Joseph Kardinaal Ratzinger
prefect

Alberto Bovone
Titulair Aartsbisschop van Caesarea in Numidië, Secretaris

Document

Naam: COMMUNIONIS NOTIO
Brief aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk over enkele aspecten van de Kerk als Communio.
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 28 mei 1992
Copyrights: © 1996, SRKK, Utrecht
Vert.: drs. F. Visschedijk
Bewerkt: 25 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test