• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"De universaliteit van de kerk betekent enerzijds een hechte eenheid en anderzijds een pluraliteit en verscheidenheid, die niet tegen de eenheid in gaan, maar eerder het karakter van communio bevestigen. H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, De geboorte van de Kerk met Pinksteren (27 sept 1989), 2 Dit pluralisme heeft zowel betrekking op de verscheidenheid aan ambten, charisma's en vormen van leven en apostolaat binnen iedere particuliere kerk als op de verscheidenheid aan tradities in liturgie en cultuur van de verschillende particuliere kerken. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 23. § 4

Eenheid bevorderen die de verscheidenheid niet tegenwerkt en verscheidenheid erkennen en bevorderen die de eenheid niet tegenwerkt maar juist versterkt, is een van de fundamentele taken van de Paus van Rome ten behoeve van de universele kerk, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 13. § 3 en ook, zonder afbreuk te doen aan de algemene wet van de kerk, van iedere Bisschop in de particuliere kerk die aan zijn herderlijke zorg is toevertrouwd, is. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 8. § 1 Maar het opbouwen en beschermen van deze eenheid, waarvan de verscheidenheid het karakter van communio bevestigt, is ook een taak van alle kerkleden, omdat allen iedere dag geroepen zijn om de eenheid op te bouwen en te bewaren, vooral door middel van die liefde die de 'band van volmaaktheid' is. (Kol. 3, 14) H. Thomas van Aquino, In Symb. Apostolorum Expositio. a. 9: "La Chiesa è una (...) dall'unità della carità, perché tutti sono connessi nell'amore di Dio, e tra di loro nell'amore mutuo"

Document

Naam: COMMUNIONIS NOTIO
Brief aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk over enkele aspecten van de Kerk als Communio.
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 28 mei 1992
Copyrights: © 1996, SRKK, Utrecht
Vert.: drs. F. Visschedijk
Bewerkt: 25 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test