• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 De Bisschop onder wiens bestuur de rechtbank valt, dient normen vast te stellen betreffende:
  1. het veroordelen van de partijen tot betaling of vergoeding van de kosten van het geding;
  2. de honoraria van procuratoren, advocaten, deskundigen en tolken alsook de schadeloosstelling van getuigen;
  3. de toekenning van kosteloze rechtsbijstand of van vermindering van de kosten;
  4. de vergoeding van de schade waartoe degene gehouden is die niet alleen verloren heeft in het geding, maar vermetel geprocedeerd heeft;
  5. het deponeren van een geldsom of het geven van een waarborg voor de kosten die moeten betaald en de schade die vergoed moet worden.
§ 2 Tegen de uitspraak over kosten, honoraria en schade die vergoed moet worden, bestaat geen afzonderlijk beroep, maar een partij kan binnen vijftien dagen verhaal indienen bij dezelfde rechter, die de aanslag kan herzien.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test