• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 De bewijslast rust op hem die een bewering doet.

§ 2 Geen bewijs behoeven:

 • hetgeen door de wet zelf gepresumeerd wordt;
 • feiten door een van de strijdende partijen beweerd en door de andere aanvaard, tenzij het bewijs door het recht of door de rechter niettemin geëist wordt.
 • § 1 Bewijzen van welke aard ook die voor de behandeling van de zaak nuttig lijken en geoorloofd zijn, kunnen aangevoerd worden.

  § 2 Indien een partij erop aandringt dat een door de rechter verworpen bewijs toegelaten wordt, dient de rechter zelf de zaak ten spoedigste te beslechten.

  Indien een partij of een getuige weigert te verschijnen voor de rechter verklaringen af te leggen, is het toegelaten hen ook door een door de rechter aangewezen leek te horen of hun verklaring ten overstaan van een publieke notarius of op welke andere wettige wijze ook te verkrijgen.
  De rechter mag niet overgaan tot het verzamelen van de bewijzen vóór het vastleggen van het geschil, tenzij om een ernstige reden.

  Document

  Naam: CODEX IURIS CANONICI
  Codex van het Canonieke recht
  Soort: Wetboek
  Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
  Datum: 25 januari 1983
  Copyrights: © www.kerkrecht.nl
  Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
  Bewerkt: 20 mei 2022

  Referenties naar dit document

  Opties

  Internetadres
  Print deze pagina
  Dit document bestellen
  Startpagina van dit document
  Inhoudsopgave van dit document
  Referenties naar dit document
  Referenties vanuit dit document
  Trefwoordenlijst voor dit document
  RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
  © 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test