• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Onder kapel wordt verstaan een plaats die, ten behoeve van een of andere gemeenschap of groep van gelovigen die er samenkomt, met verlof van de Ordinaris tot de goddelijke eredienst bestemd is, en waar ook andere gelovigen met toestemming van de bevoegde Overste toegang hebben.
§ 1 De Ordinaris mag het verlof, vereist tot het oprichten van een kapel, niet geven tenzij hij vooraf persoonlijk of door iemand anders de plaats die tot kapel bestemd is, heeft bezocht en waardig ingericht heeft bevonden.

§ 2 Nadat evenwel het verlof gegeven is, mag de kapel niet voor profane doeleinden gebruikt worden, tenzij op gezag van dezelfde Ordinaris.

In wettig opgerichte kapellen mogen alle heilige vieringen gehouden worden, behalve die welke door het recht of door een voorschrift van de plaatselijke Ordinaris uitgezonderd worden, of tenzij de liturgische normen deze verhinderen.
In wettig opgerichte kapellen mogen alle heilige vieringen gehouden worden, behalve die welke door het recht of door een voorschrift van de plaatselijke Ordinaris uitgezonderd worden, of tenzij de liturgische normen deze verhinderen.
Bisschoppen kunnen voor zichzelf een privé-kapel oprichten die dezelfde rechten geniet als een kapel.
Met inachtneming van het voorschrift van can. 1227, is het verlof van de plaatselijke Ordinaris vereist om in een privé-kapel een Misviering of andere heilige vieringen te mogen houden.
Het is passend dat kapellen en privé-kapellen ingezegend worden volgens de ritus in de liturgische boeken voorgeschreven; zij moeten echter alleen aan de goddelijke eredienst voorbehouden zijn en vrij van alle huishoudelijk gebruik.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test