• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 De eucharistieviering is een handeling van Christus zelf en van de Kerk, waarin Christus de Heer, door de bediening van de priester, zichzelf, substantieel tegenwoordig onder de gedaanten van brood en wijn, aan God de Vader opdraagt en zich aan de gelovigen, deelgenoten in zijn offergave, als geestelijk voedsel aanbiedt.

§ 2 In de eucharistische Bijeenkomst wordt het Godsvolk bijeengeroepen onder voorzitterschap van de Bisschop of - onder diens gezag - van een priester, Christus vertegenwoordigend; alle aanwezige gelovigen, hetzij clerici hetzij leken, dragen door hun deelname ieder op eigen wijze het hunne bij, overeenkomstig de verscheidenheid van wijdingen en liturgische taken.

§ 3 De eucharistieviering moet zodanig geordend worden dat alle deelnemers er zoveel mogelijk de vruchten door verkrijgen, waartoe Christus de Heer het eucharistisch Offer ingesteld heeft.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test