• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het meest verheven Sacrament is de allerheiligste Eucharistie, waarin Christus de Heer zelf aanwezig is, geofferd en genuttigd wordt, en waarvan de Kerk voortdurend leeft en groeit. Het eucharistisch Offer, gedachtenis van de dood en verrijzenis van de Heer, waarin het Kruisoffer voor alle tijden wordt voortgezet, is het hoogtepunt en de bron van de gehele eredienst en van het christelijk leven; het betekent en bewerkt de eenheid van het Godsvolk en realiseert de opbouw van Christus' lichaam. De overige Sacramenten immers en alle kerkelijke werken van apostolaat hangen samen met de allerheiligste Eucharistie en zijn op haar gericht.
De christengelovigen moeten de allerheiligste Eucharistie ten zeerste in ere houden, door een actieve deelname aan de viering van het meest verheven Offer, door met de grootste vroomheid en vaak dit Sacrament te ontvangen en het met de hoogste aanbidding te vereren; de zielzorgers moeten bij hun toelichting op de leer van dit Sacrament de gelovigen deze plicht met zorg bijbrengen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test