• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Kerk heeft het recht universiteiten op te richten en te besturen, die immers bijdragen tot een hogere cultuur van de mensen en tot vollere ontplooiing van de menselijke persoon alsook tot de vervulling van de verkondigingstaak van de Kerk zelf.
Geen universiteit, ook al is zij in feite katholiek, mag de titel of de naam katholieke universiteit voeren, tenzij met de toestemming van het bevoegd kerkelijk gezag.
De bisschoppenconferenties dienen ervoor te zorgen dat er, als het kan en nuttig is, universiteiten of minstens faculteiten zijn, goed gespreid in hun ambtsgebied, waarin de verschillende disciplines, met behoud natuurlijk van hun wetenschappelijke zelfstandigheid, onderzocht en gedoceerd worden, rekening houdend met de katholieke leer.

§ 1 Het volgens de statuten bevoegd gezag heeft de plicht ervoor zorg te dragen dat aan katholieke universiteiten docenten benoemd worden die zich, behalve door hun wetenschappelijke en pedagogische bekwaamheid, onderscheiden door hun integriteit in de leer en door hun degelijkheid van leven, en dat zij bij het ontbreken van deze vereisten van hun opdracht ontheven worden, met inachtneming van de procedure in de statuten bepaald.

§ 2 De bisschoppenconferentie en de diocesane Bisschoppen die het aangaat, hebben de plicht en het recht erop toe te zien dat aan voornoemde universiteiten de beginselen van de katholieke leer trouw in acht genomen worden.

§ 1 Het bevoegd kerkelijk gezag dient ervoor te zorgen dat aan katholieke universiteiten een faculteit of instituut of ten minste een leerstoel voor theologie opgericht wordt, waar de colleges ook voor lekenstudenten gegeven worden.

§ 2 Aan elke katholieke universiteit moeten colleges gegeven worden waarin vooral die theologische vraagstukken behandeld worden die met de disciplines van deze faculteiten verband houden.

Wie in welke instituten voor hogere studies ook theologische wetenschappen doceren, moeten hiertoe een opdracht hebben van het bevoegd kerkelijk gezag.

De diocesane Bisschop moet de pastorale zorg voor de studenten ten zeerste behartigen, ook door het oprichten van een parochie of ten minste door middel van priesters die hiervoor een vaste aanstelling krijgen; hij moet er bovendien voor zorgen dat bij de universiteiten, ook de niet-katholieke, katholieke universiteitscentra aanwezig zijn die voor de jongeren een hulp zijn, vooral op geestelijk gebied.

De voorschriften aangaande de universiteiten zijn op gelijke wijze van toepassing op andere instellingen voor hogere studies.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test