• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 De taak om ten overstaan van de gehele Kerk het Evangelie te verkondigen is allereerst toevertrouwd aan de Paus en het Bisschoppencollege.

§ 2 Ten overstaan van de hun toevertrouwde particuliere Kerk oefenen de afzonderlijke Bisschoppen die taak uit, die hierin immers de leiding hebben van de gehele bediening van het Woord; soms echter vervullen enige Bisschoppen gezamenlijk die taak ten overstaan van verschillende Kerken samen, volgens het recht.

Het behoort tot de eigen taak van de priesters, die immers de medewerkers van de Bisschoppen zijn, het Evangelie van God te verkondigen; tot deze plicht zijn vooral gehouden, ten overstaan van het volk dat hun toevertrouwd is, de pastoors en anderen aan wie de zielzorg toevertrouwd wordt; ook aan de diakens komt het toe om het volk Gods ten dienste te staan in de bediening van het woord, in gemeenschap met de Bisschop en zijn presbyterium.

De leden van de instituten van gewijd leven leggen, krachtens hun eigen toewijding aan God, op bijzondere wijze getuigenis af van het Evangelie; zij worden door de Bisschop gevoeglijk betrokken om te helpen bij de verkondiging van het Evangelie.

Christengelovigen-leken zijn, krachtens hun doopsel en vormsel, getuigen van de evangelische boodschap door hun woord en hun voorbeeld van christelijk leven; zij kunnen ook geroepen worden om in de uitoefening van de bediening van het woord met de Bisschop en de priesters samen te werken.

In de bediening van het woord, die moet steunen op de Heilige Schrift, de traditie, de liturgie, het leergezag en het leven van de Kerk, moet het mysterie van Christus volledig en getrouw voorgehouden worden.

Om de christelijke leer te verkondigen moeten de verschillende middelen gebruikt worden die voorhanden zijn tot verkondiging van de christelijke leer, vooral de prediking en het catechetisch onderricht, die immers altijd op de eerste plaats komen, maar ook het voorhouden van de leer in scholen, academies, conferenties en bijeenkomsten van allerlei aard, alsook haar verspreiding door publieke verklaringen door de wettige overheid bij gelegenheid van bepaalde gebeurtenissen via de pers en andere sociale communicatiemiddelen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test