• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aan het hoofd van een kerkprovincie staat een Metropoliet, die Aartsbisschop is van het bisdom waarover hij aangesteld is; dit ambt is gebonden aan de bisschoppelijke zetel die door de Paus aangewezen of goedgekeurd is.
§ 1 In de suffragane bisdommen komt het de Metropoliet toe:
  1. erover te waken dat zorgvuldig het geloof bewaard en de kerkelijke discipline in acht genomen wordt, en omtrent misbruiken, indien ze er zijn, de Paus op de hoogte te stellen;
  2. een canonieke visitatie te houden, om een reden die vooraf door de Apostolische Stoel goedgekeurd is, indien een suffragane bisschop de visitatie verwaarloosd heeft;
  3. een diocesaan Administrator aan te wijzen, volgens de canones 421, § 2 en 425, § 3.
§ 2 Waar de omstandigheden dit vereisen, kunnen door de Apostolische Stoel aan de Metropoliet bijzondere taken en macht verleend worden, die in het particulier recht bepaald moeten worden.

§ 3 Geen enkele andere bestuursmacht komt de Metropolieten toe in de suffragane bisdommen; hij kan echter in alle kerken, indien het de kathedrale kerk betreft na de Bisschop verwittigd te hebben, gewijde handelingen verrichten zoals een Bisschop in zijn eigen bisdom.

§ 1 Een Metropoliet is gehouden aan de verplichting binnen drie maanden nadat hij de bisschopswijding ontvangen heeft of, indien hij reeds gewijd is, vanaf zijn canonieke aanstelling, persoonlijk of door een vertegenwoordiger aan de Paus het pallium te vragen, dat een teken is van de macht die aan de Metropoliet, in gemeenschap met de Kerk van Rome, in de eigen provincie door het recht verleend is.

§ 2 De Metropoliet kan, volgens de liturgische wetten, het pallium dragen binnen elke kerk van de kerkprovincie aan het hoofd waarvan hij staat, geenszins echter daarbuiten, zelfs niet met toestemming van de diocesane Bisschop.

§ 3 Als een Metropoliet naar een andere metropolitane zetel verplaatst wordt, heeft hij een nieuw pallium nodig.

De titel van Patriarch en Primaat brengt, buiten een erevoorrang, in de Latijnse Kerk geen enkele bestuursmacht met zich mee, tenzij voor sommigen krachtens een apostolisch privilege of een goedgekeurde gewoonte iets anders vaststaat.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test