• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 De zogenaamde wettelijke fatale termijnen, dit wil zeggen de door de wet vastgestelde termijnen na afloop waarvan rechten vervallen zijn, kunnen niet verlengd worden, noch, tenzij op verzoek van de partijen, geldig verkort.

§ 2 Gerechtelijke en overeengekomen termijnen echter zullen vóór hun verstrijken om een goede reden door de rechter, na de partijen gehoord te hebben of op hun verzoek, verlengd kunnen worden, maar nooit zonder toestemming van de partijen geldig verkort worden.

§ 3 De rechter dient evenwel te waken dat het geschil door verlenging niet al te lang duurt.

Waar de wet geen termijnen bepaalt voor het stellen van proceshandelingen, moet de rechter deze vooraf bepalen, rekening houdend met de aard van elke handeling.
Indien de rechtbank op de voor de gerechtelijke handelingen aangeduide dag gesloten is, wordt de termijn beschouwd als verlengd tot de eerstvolgende dag die geen rustdag is.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test