• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Voorwerp van een geding zijn:
  1. de opeising van rechten of de vordering tot eerbiediging van rechten van fysieke personen of van rechtspersonen, of de vaststelling van rechtsfeiten;
  2. de misdrijven met betrekking tot het opleggen of verklaren van een straf.
§ 2 Geschillen echter, ontstaan uit een beschikking van een administratieve overheid, kunnen alleen voor een Overste of voor een administratieve rechtbank gebracht worden.
Bij eigen en uitsluitend recht beoordeelt de Kerk:
  1. zaken die geestelijke aangelegenheden betreffen en aangelegenheden met het geestelijke verbonden;
  2. de schending van kerkelijke wetten en alles waarin een element van zonde aanwezig is, voor zover het de bepaling van de schuld betreft en het opleggen van kerkelijke straffen.
Alle rechtbanken van de Kerk vallen onder de canones die volgen, behoudens de normen voor de rechtbanken van de Apostolische Stoel.
§ 1 De canonisatieprocessen van de Dienaren Gods vallen onder een bijzondere pauselijke wet.

§ 2 In deze zaken zijn bovendien de voorschriften van dit Wetboek van toepassing telkens wanneer in deze wet een verwijzing naar het universele recht gemaakt wordt of wanneer het over normen gaat die, uit de aard van de zaak zelf, ook op deze zaken betrekking hebben.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test