• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De priesters kunnen de Eucharistie concelebreren, tenzij het nut van de christengelovigen anders vereist of aanbeveelt; het staat iedereen niettemin volledig vrij de Eucharistie afzonderlijk te celebreren, maar niet op het moment waarop in dezelfde kerk of kapel een concelebratie plaatsvindt.
§ 1 Behalve in de gevallen waarin het volgens het recht geoorloofd is meerdere malen op dezelfde dag de Eucharistie te celebreren of te concelebreren, is het de priester niet geoorloofd meer dan éénmaal op een dag te celebreren.
§ 2 Als er gebrek aan priesters is, kan de plaatselijke Ordinaris toestaan dat priesters om een goede reden tweemaal op een dag celebreren, of zelfs, als de pastorale nood dit vereist, ook driemaal op zondagen en verplichte feestdagen.
Het is katholieke priesters verboden de Eucharistie te concelebreren samen met priesters of bedienaren van Kerken of kerkelijke gemeenschappen die niet in volledige gemeenschap zijn met de katholieke Kerk.
§ 1 Volgens een erkend gebruik van de Kerk mag iedere priester die een Mis celebreert of concelebreert, een stipendiumgave aanvaarden om de Mis voor een bepaalde intentie op te dragen.
§ 2 De priesters wordt dringend aanbevolen, ook als ze geen stipendium hebben ontvangen, toch de Mis ter intentie van de christengelovigen te celebreren, vooral van degenen die behoeftig zijn.
§ 1 Een priester die op dezelfde dag meerdere Missen celebreert, kan die elk afzonderlijk opdragen voor de intentie waarvoor het stipendium aangeboden is, met die bepaling echter dat hij, behalve op Kerstmis, slechts voor één Mis het stipendium voor zichzelf mag houden; de andere moet hij afstaan voor de doeleinden door de Ordinaris voorgeschreven, waarbij een of andere vergoeding op een andere titel weliswaar toegestaan blijft.
§ 2 Een priester die op dezelfde dag een tweede Mis concelebreert, kan hiervoor op geen enkele titel een stipendium ontvangen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test