• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tot het persoonlijk afleggen van de geloofsbelijdenis, volgens de door de Apostolische Stoel goedgekeurde formule, zijn verplicht:

 1. ten overstaan van de voorzitter of zijn gedelegeerde allen die met beslissende of raadgevende stem deelnemen aan een Oecumenisch of particulier Concilie, een bisschoppensynode of een diocesane synode; de voorzitter echter ten overstaan van het Concilie of de synode;
 2. zij die bevorderd zijn tot de waardigheid van het kardinalaat volgens de statuten van het heilig College;
 3. ten overstaan van de gedelegeerde van de Apostolische Stoel allen die tot Bisschop bevorderd zijn, alsook zij die aan de diocesane Bisschop gelijkgesteld worden;
 4. ten overstaan van het consultorencollege de diocesane Administrator;
 5. ten overstaan van de diocesane Bisschop of zijn gedelegeerde de Vicarissen-generaal en de bisschoppelijke Vicarissen alsook de Gerechtsvicarissen;
 6. ten overstaan van de plaatselijk Ordinaris of zijn gedelegeerde de pastoors, de rector en professoren van theologie en filosofie op seminaries bij het aanvaarden van hun ambt; de kandidaten voor de diakenwijding;
 7. ten overstaan van de Groot-Kanselier en bij zijn ontstentenis ten overstaan van de plaatselijke Ordinaris of hun gedelegeerden, de rector van een kerkelijke of katholieke universiteit bij de aanvaarding van zijn ambt; ten overstaan van de rector, als hij priester is, of ten overstaan van de plaatselijke Ordinaris of hun gedelegeerden, de docenten van vakken die geloof of zeden betreffen, bij de aanvaarding van hun ambt in welke universiteit ook;
 8. de Oversten in clericale religieuze instituten en clericale sociëteiten van apostolisch leven, volgens de constituties.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test