• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 Het volgens de statuten bevoegd gezag heeft de plicht ervoor zorg te dragen dat aan katholieke universiteiten docenten benoemd worden die zich, behalve door hun wetenschappelijke en pedagogische bekwaamheid, onderscheiden door hun integriteit in de leer en door hun degelijkheid van leven, en dat zij bij het ontbreken van deze vereisten van hun opdracht ontheven worden, met inachtneming van de procedure in de statuten bepaald.

§ 2 De bisschoppenconferentie en de diocesane Bisschoppen die het aangaat, hebben de plicht en het recht erop toe te zien dat aan voornoemde universiteiten de beginselen van de katholieke leer trouw in acht genomen worden.

Alinea's in de marge van alinea 810

De voorschriften bepaald in de canones 810, 812 en 813 ten aanzien van katholieke universiteiten, gelden ook voor kerkelijke universiteiten en faculteiten.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test