• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 Met inachtneming van de door de Apostolische Stoel gegeven voorschriften, is het de taak van de diocesane Bisschop normen uit te vaardigen inzake catechese en ervoor te zorgen dat geschikte catechetisch instrumenten voorhanden zijn, ook door het laten opstellen van een catechismus, als dit opportuun lijkt, alsook om initiatieven op het gebied van de catechese te bevorderen en te coördineren.

§ 2 Het is de taak van de bisschoppenconferentie om, als het nuttig lijkt, ervoor zorg te dragen dat catechismussen voor hun ambtsgebied, met voorafgaande goedkeuring bevestiging van de Apostolische Stoel, uitgegeven worden.

§ 3 Bij de bisschoppenconferentie kan een catechetisch bureau ingericht worden dat als voornaamste taak heeft de afzonderlijke bisdommen op catechetisch gebied hulp te bieden.

Zie ook:

Toevoeging (onderstreept) en verwijdering (doorgehaald) volgens het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Assegnare alcune competenze
Toewijzen van bepaalde competenties
(11 februari 2022)
van Paus Franciscus gedateerd 11 februari 2021 en van kracht vanaf 15 februari 2021.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test