• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 Voor een diocesane synode moeten als leden van de synode opgeroepen worden en zijn gehouden aan de verplichting eraan deel te nemen:

 1. de Bisschop-coadjutor en de hulpbisschoppen;
 2. de Vicarissen-generaal en de bisschoppelijke Vicarissen alsook de Gerechtsvicaris;
 3. de kanunniken van de kathedrale kerk;
 4. de leden van de priesterraad;
 5. Christengelovigen-leken, ook leden van instituten van gewijd leven, die door de pastorale raad gekozen moeten worden op een wijze en in een aantal door de diocesane Bisschop te bepalen ofwel, waar geen pastorale raad bestaat, volgens een door de diocesane Bisschop vastgestelde regeling;
 6. de rector van het diocesaan grootseminarie;
 7. de dekens;
 8. ten minste één uit elk dekenaat te kiezen priester uit alle die daar een taak in de zielzorg hebben; tevens moet een andere priester gekozen worden, die bij verhindering van de eerste diens plaats inneemt;
 9. enkele Oversten van religieuze instituten en van sociëteiten van apostolisch leven die een huis in het bisdom hebben, te kiezen in een aantal en op de wijze door de diocesane Bisschop bepaald.

§ 2 Voor de diocesane synode kunnen door de diocesane Bisschop als leden van de synode ook anderen opgeroepen worden, hetzij clerici, hetzij leden van instituten van gewijd leven, hetzij Christengelovigen-leken.

§ 3 De diocesane Bisschop kan, indien hij dit geschikt vindt, als waarnemers enkele bedienaren of leden van andere Kerken of kerkelijke gemeenschappen die niet in volledige gemeenschap met de katholieke Kerk zijn, voor de diocesane synode uitnodigen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test