• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Tot een bisschoppenconferentie behoren van rechtswege alle diocesane Bisschoppen in het gebied en zij die door het recht met hen gelijkgesteld zijn, en evenzo de Bisschoppen-coadjutoren, de hulpbisschoppen en de overige titulaire Bisschoppen die in hetzelfde gebied een hun door de Apostolische Stoel of door de bisschoppenconferentie opgedragen bijzondere taak vervullen; ook de Ordinarissen van een andere ritus kunnen uitgenodigd worden, zo echter dat zij alleen raadgevende stem hebben, tenzij de statuten van de bisschoppenconferentie iets anders bepalen.

§ 2 De overige titulaire Bisschoppen alsook een Gezant van de Paus zijn niet van rechtswege leden van een bisschoppenconferentie.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test