• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Private verenigingen worden door de Christengelovigen geleid en bestuurd volgens de voorschriften van de statuten.
§ 1 Een private vereniging van christengelovigen kan rechtspersoonlijkheid verwerven door middel van een formeel decreet van de bevoegde kerkelijke overheid waarover in can. 312.

§ 2 Geen enkele private vereniging van christengelovigen kan rechtspersoonlijkheid verwerven tenzij haar statuten door de kerkelijke overheid waarover in can. 312, § 1, goedgekeurd zijn; de goedkeuring van de statuten echter verandert niet de private aard van de vereniging.

§ 1 Hoewel private verenigingen van Christengelovigen autonomie genieten volgens can. 321, staan zij onder toezicht van de kerkelijke overheid volgens can. 305, en eveneens onder het bestuur van deze overheid.

§ 2 Het komt ook aan het kerkelijk gezag toe, met inachtneming evenwel van de autonomie welke de private verenigingen eigen is, toezicht uit te oefenen en ervoor te zorgen dat versnippering van krachten vermeden wordt, en dat de uitoefening van hun apostolaat op het algemeen welzijn gericht is.

§ 1 Een private vereniging van christengelovigen wijst vrij haar bestuurder en functionarissen aan, volgens de statuten.

§ 2 Een private vereniging van christengelovigen kan, indien zij een geestelijk raadsman wenst, deze vrij kiezen onder de priesters die wettig de bediening in het bisdom uitoefenen; deze behoeft echter de bevestiging van de plaatselijke Ordinaris.

§ 1 Een private vereniging van christengelovigen beheert vrij de goederen die zij bezit, volgens de voorschriften van de statuten en behoudens het recht van de bevoegde kerkelijke overheid om erop toe te zien dat de goederen voor de doelstellingen van de vereniging aangewend worden.

§ 2 Zij valt onder het gezag van de plaatselijke Ordinaris volgens can. 1301 voor wat betreft het beheer en de besteding van goederen welke haar voor vrome bestemmingen geschonken of nagelaten zijn.

§ 1 Een private vereniging van christengelovigen houdt op te bestaan volgens de statuten; zij kan ook door de bevoegde overheid opgeheven worden, als haar activiteit tot ernstige schade strekt van de kerkelijke leer of discipline, of tot ergernis is van de gelovigen.

§ 2 De bestemming van de goederen van een vereniging welke opgehouden heeft te bestaan, moet volgens de statuten bepaald worden, behoudens verworven rechten en de wil van de schenkers.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test